Rehabträning

Ett bra mål vid en en rehabperiod är att inte bara blir fri från sin skada utan att dessutom försöka att vara i bättre form än före skadan. Hur klarar vi detta? Jo, kunskaper som traditionellt sett inte täcks av medicinska utbildningar behövs. Victoryklinikernas rehabspecialister har den kunskapen genom lång erfarenhet samt kontinuerliga fortbildningar inom det rehabmedicinska området. Vi lägger en stor vikt på vårt multidisciplinära arbetssätt när vi arbetar med rehabilitering.

Kontakta oss för en diskussion om vi kan hjälpa dig med din rehabilitering.