Hälsokontroll

Victoryklinikernas hälsokontroll fokuserar på tre områden: medicinsk hälsa, fysisk hälsa och psykosocial hälsa.
Dessa tre grundstenar tycker vi är viktiga för det totala välbefinnandet och för att nå god hälsa. Därför gör vi en ordentlig screening via hälsoprofilbedömning, laboratorieprovtagning, läkarbedömning samt därefter naprapatbedömning.
 
Hälsokollen
Laboratorieprovtagning anpassad till ålder
Läkarbesök med hälsogenomgång och medicinsk undersökning och rådgivning
EKG
Vid behov:
Lungfunktionstest
Hörselkontroll
Synkontroll
Naprapatbesök med funktionsanalys och konditionstest för screening av fysiskhälsa
Pris: 2,800kr
 
Så här går det till:
 
Före besöket
Innan man kommer till oss har man fått fylla i en hälsoenkät. Den inventerar hälsan i de tre viktiga delarna, dvs. medicinsk hälsa, fysisk hälsa och psykosocial hälsa. Den ger oss en första information om hur du mår.
Prover tas på ett av Stockholms alla provtagningslaboratorium.
 
 
Hälsokollen
Tillfälle 1
Läkaren går igenom ditt provsvar samt svar och tankegångar kring hälsoenkät.
Läkaren gör vidare en grundlig medicinsk undersökning (hjärta, lungor, buk, blodtryck). EKG samt lungfunktionsmätning utförs samt synkontroll och hörseltestning vid behov.
Tidsåtgång: Ca 1 tim

Tillfälle 2
Vidare träffar man naprapaten för kortare samtal kring det som framgått kring fysiskhälsa i hälsoenkäten. Därefter sker en genomgång av vikt, längd, BMI, midjemått, kroppsfettsmätning.
Vidare sker konditionstest och funktionsanalys för screening av fysiskhälsa.
Tidsåtgång: Ca 1 tim

Återkoppling
Återkoppling av resultat och åtgärdsförslag sker skriftligt till dig. Om något behöver utredas vidare hjälper vi till med det eller remitterar dig till rätt instans.
Du erbjuds uppföljande besök för motiverande samtal och uppföljning av konditions- och funktionsresultat.
Prover som tas i samband med hälsokontrollen
Fullständig blodstatus: 8 olika parametrar
Blodsocker
Leverprover
Njurprover
Sköldkörtel
Bisköldkörtel
Järn
Div. vitaminer – anpassat till ålder t.ex. B12, D-vit
Elektrolyter
Prostataprov
Feces – Hb